Fem tallers d’assertivitat lingüística per aprendre a mantenir-nos en català amb comoditat
Què és Tallers per la Llengua?
Tallers per la Llengua és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a elaborar i impartir tallers adreçats a fomentar l’adopció de conductes lingüísticament responsables que contribueixin a la vitalitat de la llengua catalana.
Els tallers van adreçats a col·lectius distints però tenen una estratègia comuna: dotar els participants de valors i recursos cognitius i conductuals que els permetin d’utilitzar amb comoditat el català com a llengua normal en les relacions interpersonals.
El cercle viciós de la minorització lingüística
SUBMISSIÓ VS ASSERTIVITAT

La submissió lingüística és l’hàbit sistemàtic de convergir a la llengua dominant. L'assertivitat lingüística, per contra, és la capacitat d'expressar-se amb comoditat en una llengua independentment de la llengua que faci servir l'interlocutor. 
MÉS INFORMACIÓ