ASSERTIVITAT

Submissió vs assertivitat
SUBMISSIÓ VS ASSERTIVITAT

La submissió lingüística és l’hàbit sistemàtic de convergir a la llengua dominant. L'assertivitat lingüística, per contra, és la capacitat d'expressar-se amb comoditat en una llengua independentment de la llengua que faci servir l'interlocutor. 

Les enquestes indiquen que la immensa majoria dels catalanoparlants convergeixen al castellà quan algú se'ls adreça en aquesta llengua. Cal tenir en compte que la submissió lingüística no és una conducta exclusiva dels catalanoparlants, sinó l’actitud majoritària entre els parlants de llengües minoritzades a tot el món.
El cercle viciós de la minorització lingüística
En el nostre cas, hi ha tres característiques que ens permeten de ser moderadament optimistes respecte a la possibilitat de convertir la submissió en assertivitat:

La llengua dominant (el castellà) i la llengua catalana són perfectament intercomprensibles, de manera que, fora de posicions ideològiques extremistes, qualsevol castellanoparlant ens pot entendre en una comunicació contextualitzada.

El català és oficial a una bona part dels territoris on es parla. En els territoris de parla catalana de l'Estat espanyol, ningú té dret a exigir a un ciutadà que renunciï a parlar en català. 

Amb 10 milions de parlants, el català és una de les llengües minoritzades amb més parlants i presència social de l’àmbit europeu.

Tot això ens fa pensar que, si aconseguim generar una massa crítica suficient, és possible revertir la situació de precarietat social causada per segles d’imposició del castellà.