El diari El Món publica un reportatge sobre el rellançament de Tallers per la Llengua

El diari digital El Mon ha publicat un reportatge dedicat al rellançament de Tallers per la Llengua que, després d'uns anys de pausa, va reprendre la seva activitat el 2022. A la peça informativa, Carles Palau, vicepresident de l'entitat, explica la necessitat de formar els catalanoparlants en assertivitat lingüística perquè puguin mantenir-se en català amb comoditat: “Tenir consciència lingüística no garanteix que aquella persona mantingui el català". El reportatge també dona veu a Beti Espanyol, regidora de Cultura de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, que va participar en un dels nostres tallers i en destaca les solucions pràctiques que ofereix aquesta formació.